DỰ ÁN ĐANG MỞ BÁN

Giá bán

Giá: Từ 20 tr/m2
Địa chỉ: Vinh Tân - Tp Vinh - Nghệ An

Giá bán

Giá: Từ 7,5 tr/m2
Địa chỉ: Quảng Tân - Quảng Xương - Thanh Hoá

Giá bán

Giá: Từ 10 tr/m2
Địa chỉ: Diễn Kỷ - Diễn Châu - Nghệ An

Giá bán

Giá: Từ 1,2 tỷ/ căn
Địa chỉ: 79 Ngọc Hồi - Hoàng Mai - Hà Nội

Giá bán

Giá: Từ 2,9 tỷ/ căn
Địa chỉ: P. Đại Phúc - Tp. Bắc Ninh

Giá bán

Giá: Từ 9 tr/m2
Địa chỉ: Thuận Thành - Bắc Ninh

Giá bán

Giá: Đang cập nhật
Địa chỉ: TT. Bích Động - Việt Yên - Bắc Giang

Giá bán

Giá: Từ 8 tr/m2
Địa chỉ: Dĩnh Trì - TP. Bắc Giang

Giá bán

Giá: Từ 20 tr/m2
Địa chỉ: Vinh Tân - Tp Vinh - Nghệ An

Giá bán

Giá: Từ 7,5 tr/m2
Địa chỉ: Quảng Tân - Quảng Xương - Thanh Hoá

Giá bán

Giá: Từ 10 tr/m2
Địa chỉ: Diễn Kỷ - Diễn Châu - Nghệ An

Giá bán

Giá: Từ 1,2 tỷ/ căn
Địa chỉ: 79 Ngọc Hồi - Hoàng Mai - Hà Nội

Giá bán

Giá: Từ 2,9 tỷ/ căn
Địa chỉ: P. Đại Phúc - Tp. Bắc Ninh

Giá bán

Giá: Từ 9 tr/m2
Địa chỉ: Thuận Thành - Bắc Ninh

XEM THÊM