Phân biệt cấp đổi, cấp lại và đính chính Sổ đỏ

Khi người dân phân biệt được cấp đổi, cấp lại và đính chính Sổ đỏ sẽ biết cách xử lý, giải quyết khi Sổ đỏ bị hư hỏng, rách, bị mất hoặc bị sai thông tin.

Khác biệt giữa cấp đổi, cấp lại và đính chính Sổ đỏ

Căn cứ khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, cấp đổi, cấp lại và đính chính Giấy chứng nhận có những điểm khác nhau như sau:

Tiêu chí

Cấp đổi

Cấp lại

Đính chính

Trường hợp áp dụng

– Có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận được cấp trước ngày 10/12/2009 sang Giấy chứng nhận mới (mẫu mới đang áp dụng);

– Giấy chứng nhận đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng;

– Do thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất;

– Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.

Khi Giấy chứng nhận bị mất

– Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó.

– Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Hồ sơ

– Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

– Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.

– Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 10/ĐK;

– Giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân.

Lưu ý: Trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó.

– Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

– Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

Trên đây là những điểm khác biệt cơ bản giữa cấp đổi, cấp lại và đính chính Sổ đỏ. Qua những điểm khác biệt trên sẽ giúp người dân biết cách thực hiện các thủ tục để giải quyết nếu rơi vào từng trường hợp cụ thể như Sổ đỏ bị mất, rách, hư hỏng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974 60 7979

Tải bảng giá