Thủ tục khai nhận di sản thừa kế là quyền sử dụng đất

1. Căn cứ pháp lý:

Bộ Luật dân sự năm 2015

Luật Công chứng năm 2014

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai

2. Luật sư tư vấn:

Theo như thông tin bạn cung cấp, bạn cần phải có hợp đồng ủy quyền của người đã đi cư trú ở Mỹ trong trường hợp người này không thể trở về Việt Nam để làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế. Việc ủy quyền này phải được thực hiện tại Tổ chức hành nghề công chứng để công chứng Hợp đồng ủy quyền khai nhận di sản thừa kế hoặc từ chối nhận di sản thừa kế.

Bước 1: Bạn phải làm thủ tục khai nhận di sản tại phòng Công chứng tại nơi có đất

Hồ sơ thủ tục công chứng bao gồm:

– Sơ yếu lý lịch của người được nhận di sản thừa kế;

– CMND/ hộ chiếu, hộ khẩu của những người sau: cha, mẹ bạn và các con của mẹ bạn;

– Hợp đồng ủy quyền hoặc giấy ủy quyền (trong trường hợp xác lập giao dịch thông qua người đại diện);

– Giấy chứng tử của cha, mẹ bạn;

– Di chúc (nếu có);

– Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản là di sản thừa kế của mua bán, hợp thức hóa nhà do Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp, sổ tiết kiệm, cổ phiếu, giấy chứng nhận cổ phần…).

Số lượng hồ sơ: 1 bộ.

Bước 2: Sau khi văn bản thỏa thuận phân chia di sản được xác nhận, bạn tiến hành đăng ký quyền sử dụng đất tại Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã nơi có đất theo thủ tục sau:

– Bên thừa kế nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện (nếu là cá nhân), cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh (nếu là tổ chức).

– Căn cứ vào hồ sơ, cơ quan quản lý nhà ở sẽ kiểm tra, xác định vị trí thửa đất và gửi cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có);

– Sau khi có thông báo của cơ quan thuế, cơ quan quản lý nhà ở sẽ gửi thông báo nộp thuế để chủ nhà đi nộp nghĩa vụ tài chính tại cơ quan thuế.

– Sau khi đã nộp thuế, chủ sở hữu nộp biên lai thu thuế, lệ phí trước bạ cho cơ quan quản lý nhà ở để nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở. Thời gian làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở trong trường hợp thừa kế tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không tính vào thời gian chủ nhà đi nộp các nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước.

Bước 3: Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Phòng Tài nguyên môi trường cấp quận, huyện, thị xã nơi có đất gồm:

– Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở;

– Văn bản khai nhận di sản thừa kế (có công chứng nhà nước);

– Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà của người để lại di sản;

– Bản sao Giấy khai sinh của người thừa kế của người chết làm cơ sở miễn nộp nghĩa vụ tài chính (thuế thu nhập cá nhân).

– Giấy chứng tử;

– Tờ khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất và Tờ khai nộp lệ phí trước bạ nhà đất.

Sau khi sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bạn có thể tiến hành thủ tục chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế cho chủ thể khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974 60 7979

Tải bảng giá